فروشگاه تجهیزات ایمنی دلفان تماس با مدیریت

آموزش نکات ایمنی داربست

آموزش نکات ایمنی داربست

استفاده از داربست و داربست بندی در ساختمان سازی و سایر فعالیت های عمرانی و ... استفاده فراوان دارد به همین دلیل رعایت نکات ایمنی استفاده و همچنین داربست بندی اهمیت بسیار زیادی دارد که در اینجا برخی از نکات ایمنی را مطرح می کنیم.

_ میزان فاصله عمودی بین تیرهای افقی نباید بیشتر از دو متر باشد.

_ عرض جایگاه کار را نباید کمتر از پنجاه سانتی متر در نظر بگیرید.

_ فاصله بین پایه های عمودی را طوری در نظر بگیرید که از 1.8 متر برای کار های سنگین و میزان فاصله از 2.3 متر برای کارهای سبک بیشتر باشد.

_ تیرهای افقی باید حداقل در کمترین حالت دارای 3 پایه عمودی باشد و با ایمنی بالا به هر پایه عمودی بسته شود.

_ ضخامت الوار یا تخته هایی که برای جایگاه مورد استفاده قرار می گیرد نباید کمتر از پنج سانتی متر باشد.

_ میزان عرض هر کدام از الوار ها یا تخته ها نباید کمتر از 25 سانتی متر باشد.

_ الوار ها یا تخته ها را بررسی کنید که پوسیدگی یا ترک خوردگی یا دارای گره نباشند و کاملا سالم باشند.

_ نرده های حفاظتی یا گاردریل ها در ارتفاع پنجاه و پنج و صد و ده سانتی متر بالاتر از سکوی کار از لوله داربست نصب بشود و همچنین باید دارای حفاظ در انتها و طول مسیر پرتگاه ها باشد.

_ در هر سکوی کار باید حداقل دو تخته وجود داشته باشد که به اندازه سی سانتی متر از سطح تکیه گاه فاصله وجود داشته باشد. همچنین برای لنگر نکردن و لیز نخوردن تخته ها آن ها را با سیم های گالوانیزه به ضخامت 3 میلیمتر محکم بسته شوند.

_ فاصله بین تخته های سکوی کار نباید بیشتر از 5.2 سانتی متر باشد.

_ داربست باید به گونه ای باشد که علاوه بر توانایی تحمل وزن خود توانایی تحمل 4 برابر وزن خود را نیز داشته باشد.

_ لوله های داربست و بست های داربست باید از نوع فولاد گالوانیزه با قطر بیرونی 3.48 و ضخامت بیرون 4 میلیمتری باشد.

_ در هنگام کار بر روی داربست ممکن است ابزارآلات به پایین سقوط کنند برای حل این مشکل باید لبه های پاگیر در اطراف قسمت پایین سکو به ارتفاع 3 سانتی متر یا بیشتر ایجاد شود.

_ پایه های شیب دار که جهت افزایش مقاومت و استحکام داربست مورد استفاده قرار می گیرند در ارتفاع 1به 4 نصب شده باشد یعنی به ازای هر 4 متر ارتفاع 1 متر به عقب کشیده شود.


_ لوله های داربست را نباید مستقیما روی زمین قرار داد از ورقه های فلزی یا پد های مخصوص استفاده کنید تا استحکام داربست افزایش پیدا کند، عرض 5.22 و ضخامت 4 سانتی متر باشد. 

تاریخ ثبت : 1399/04/12

خرید تلفنی

واتساپ