فروشگاه تجهیزات ایمنی دلفان تماس با مدیریت

آموزش مختصر استفاده از نردبان

آموزش مختصر استفاده از نردبان

در بسیاری از مشاغل استفاده از نردبان لازم می باشد. با توجه به حضور در ارتفاع رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در هنگام کار با نردبان ضروری می باشد. در این مقاله به صورت مختصر نکات مهم کار با نردبان را شرح می دهیم.

  • هنگام بالا رفتن و پایین آمدن از نردبان همیشه روبروی نردبان قرار بگیرید. در اینصورت تسلط بیشتری داشته و به صورت پشت به نردبان استفاده نکنید.
  • در هنگام استفاده از نردبان همیشه به اندازه دو قدم یا دست با نردبان فاصله داشته باشید.
  • هیچوقت از آخرین پله نردبان استفاده نکنید.
  • در هنگامی که در حال استفاده از نردبان هستید به هیچ عنوان نردبان را جابجا نکنید.
  • در هنگام استفاده از نردبان چیزی حمل نکنید که باعث بر هم خورد تعادل شما گردد.
  • زمینی که نردبان بر روی آن قرار می گیرد باید محکم و تمیز و هرگز لیز نباشد.
  • مدت زمان استفاده حداکثر 30 دقیقه باشد.
  • افزودن ارتفاع نردبان به وسیله قراردادن چیزی زیر آن ممنوع می باشد و هرگز این کار را انجام ندهید.
  • نردبان های چوبی را رنگ آمیزی نکنید.
  • قبل از استفاده نردبان را چک کنید تا مطمئن شوید در رفتگی ، شکستگی یا مشکلی نداشته باشد.
تاریخ ثبت : 1399/04/10

خرید تلفنی

واتساپ